INTERCARE ASIA 2024

“INTERCARE ASIA 2024” (ครั้งที่ 9) งานแสดงสินค้านวัตกรรมเพื่อสุขภาพ และความเป็นอยู่สำหรับทุกวัยแบบครบวงจร ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ฮอลล์ 5 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) เป็นต้น

โดยภายในงานประกอบด้วย โซนแสดงสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของคนทุก วัยในปัจจุบัน โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลสุขภาพและความงาม เทคโนโลยีและการบริการที่รองรับผู้สูงวัย อาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สินค้าไลฟ์สไตล์และความเป็นอยู่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมเสวนาบนเวทีโดยผู้เชี่ยวชาญ และแขกรับเชิญ เช่น การดูแลสุขภาพความงาม การดูแลผู้สูงวัยในบ้าน การเตรียมความพร้อมทางด้านสุขภาพในทุกช่วงวัย รวมถึงกิจกรรมสันทนาการ และการทำเวิร์คช็อป 

ภายในงานท่านจะได้พบกับ:

  • สินค้าและบริการด้านสุขภาพที่หลากหลาย: ตั้งแต่อุปกรณ์และสินค้าเพื่อความงาม, บริการรองรับผู้สูงอายุ, อาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ, สินค้าไลฟ์สไตล์และความเป็นอยู่, ไปจนถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
  • นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด: เพื่อการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนทุกวัย
  • กิจกรรมที่น่าสนใจ: เพื่อการพัฒนาสุขภาพและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแบบองค์รวม

งาน InterCare Asia 2024 เปิดรับผู้เข้าชมงานทั้งจากภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป หากท่านสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: