Tag: บิ๊กดาต้านานาชาติจีน 2665

May 10
งานมหกรรมอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้านานาชาติจีน 2565 เปิดฉาก 26 พ.ค. นี้ ในรูปแบบออนไลน์

คณะกรรมการจัดงานมหกรรมอุตสาหกรรมบิ๊กดาต้านานาชาติจีน(China International Big Data…